COMISIILE CONSILIULUI LOCAL
Imprimare Email

Comisii de specialitate

 

1. Comisia pentru activităţi economico – financiare şi agricultură


- Ionescu Ștefan

- Popescu Stanciu

- Florian Nicolae

- Apostol Marieana

- Bălan Iuliana

- Cernea Marius

- Pascu Florentin Marius2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,  protecţia mediului şi turism


- Grigoraș Nelu

- Florian Nicolae

- Popescu Stanciu

- Neculăiasa Pavel Vasilică

- Trufașu Voicu Gheorghe

- Bălan Iuliana

- Pascu Florentin Marius3. Comisia pentru cultură, culte, învăţământ, muncă, sănătate  şi protecţia persoanelor aflate în nevoie


- Sava Manuela Camelia

- Ungureanu Gheorghiță

- Dorobanțu Voichița Maria

- Andreiu Silviu Mihai

- Mustățea Sorin Nicu

- Cernea Marius

- Florescu Raul Ioan4. Comisia juridică, de disciplină şi validare


- Florian Nicolae

- Predonescu Lucian

- Dorobanțu Voichița Maria

- Ionescu Ștefan

- Pușcașu Cornelia

- Țârdeanu Viorica Georgeta

- Florescu Raul Ioan