Legislație Funcționare Primărie
Imprimare Email
Legislație funcționare

 

 

Legislație funcționare primărie:

 

 

Constituția României - Descarcă

 

 

O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ - Descarcă

 

 

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - Descarcă

 

 

LEGE Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 - privind transparenţa decizională în administraţia publică - Descarcă