Imprimare Email

 

RAPORT ANUAL pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, din fondurile bugetului public al Municipiului Râmnicu Sărat, pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2021 - Vezi RaportANUNŢ DE PARTICIPARE - pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general - Vezi Anunț


ERATA la ANUNŢUL DE PARTICIPARE NR. 3016/09.07.2021 pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general - Vezi Erata


Anunț de prelungire pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general - Vezi Anunț


Raport intermediar al procedurii de selecție a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2021 în conformitate cu Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2021, aprobat prin H.C.L. nr. 147/30.06.2021 - proiecte sport - Vezi Raport


Raport intermediar al procedurii de selecție a proiectelor cu finantare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2021 în conformitate cu Ghidul Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2021, aprobat prin H.C.L. nr. 146/30.06.2021 - (proiecte din domeniile cultură, educatie civică, social, protectia mediului) - Vezi Raport


Raport final al procedurii de selecție a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2021 în conformitate cu Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2021, aprobat prin H.C.L. nr. 147/30.06.2021 - proiecte sport - Vezi Raport


Raport final al procedurii de selecție a proiectelor cu finantare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2021 în conformitate cu Ghidul Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2021, aprobat prin H.C.L. nr. 146/30.06.2021 - (proiecte din domeniile cultură, educatie civică, social, protectia mediului) - Vezi Raport