HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2012.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 1 din data de 09.01.2012 privind stabilirea rezultatelor execuţiei bugetului local pe anul 2011 referitoare la reîntregirea excedentului anului precedent pentru finanţarea Secţiunii de dezvoltare cu suma de 39.200 lei şi utilizarea excedent
2 Hotărârea nr. 2 din data de 31.01.2012 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare" al Municipiului Rm. Sărat domnului dr. Nicolau Alexandru Eugen şi post - mortem domnului dr. Nicolau Hristu
3 Hotărârea nr. 3 din data de 31.01.2012 privind actualizarea cu rata inflatiei a nivelului taxelor locale pentru inchirierea si concesionarea terenurilor proprietate privata a Municipiului Rm. Sarat si a tarifului de utilizare a zonei strazilor
4 Hotărârea nr. 4 din data de 31.01.2012 pentru revocarea HCL nr.213/22.12.2011 privind achiziţionarea unui autogreder de către Administraţia Domeniului Public Rm. Sărat
5 Hotărârea nr. 5 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru terenuri şi spatii cu altă destinaţie decat cea de locuinţă proprietate privată a Municipiului Rm. Sărat
6 Hotărârea nr. 6 din data de 31.01.2012 privind repartizarea unei locuinţe sociale situată în Municipiul Rm.Sărat, strada Horia nr.50
7 Hotărârea nr. 7 din data de 31.01.2012 privind modificarea structurii funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Rm. Sărat ca urmare a promovării într-un grad profesional superior a unor funcţionari publici
8 Hotărârea nr. 8 din data de 31.01.2012 privind modificarea structurii funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Rm. Sărat ca urmare a promovării într-un grad profesional superior a unui funcţionar public
9 Hotărârea nr. 9 din data de 31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, a Planului Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentelor de Urbanism aferente, pentru lucrările de extindere locuinţă parter şi construcţie magazie de depozitat maşini-unelte
10 Hotărârea nr. 10 din data de 31.01.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului
11 Hotărârea nr. 11 din data de 31.01.2012 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de invatamant preuniversitar de stat propuse sa functioneze in anul scolar 2012- 2013 in Municipiul Rm. Sarat
12 Hotărârea nr. 12 din 31.01.2012 privind incetarea functionarii ca unitati de invatamant a Gradinitei cu Program Normal Nr.3 si Gradinitei cu Program Normal Nr.7 prin reorganizarea retelei scolare prin comasarea prin absorbtie a acestora cu Gradinita Nr.2
13 Hotărârea nr. 13 din data de 31.01.2012 privind aprobarea organizarii retelei şcolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm. Sarat pentru anul scolar 2012- 2013
14 Hotărârea nr. 14 din data de 31.02.2012 pentru revocarea HCL nr.214/22.12.2011 privind organizarea (prin comasare) a Şcolii cu clasele I-VIII Nr.2 Rm. Sarat cu Gradinita cu Program Normal Nr.4 Rm. Sarat
15 Hotărârea nr. 15 din data de 31.01.2012 privind darea în administrare pe termen limitat către Administraţia Domeniului Public Rm. Sărat a terenului proprietate publică a municipiului Rm. Sarat, cu destinaţia de cimitir uman situat în Rm. Sărat, str. Roşca
16 Hotărârea nr. 16 din data de 31.01.2012 privind vânzarea către SC EDYDOR COM SRL- reprezentată prin dl. Morogan Teodor Dorinel a terenului proprietate privată a municipiului Rm. Sărat în suprafată de 21,84 mp, reprezentând teren - cotă indiviză aferentă
17 Hotărârea nr. 17 din data de 31.01.2012 privind vânzarea (cu drept de preemţiune) către dl. Turcu Cristinel a terenului proprietate privată a municipiului Rm. Sărat, concesionat în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în Bariera Focşan
18 Hotărârea nr. 18 din data de 31.01.2012 privind delegarea directă, prin concesiune a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Rm. Sărat către SC ACVATERM SA Rm. Sărat
19 Hotărârea nr. 19 din data de 31.01.2012 privind incheierea actului adiţional nr.3 la contractul de concesiune nr.4310/03.05.2005 având ca obiect exploatarea serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm. Sărat
20 Hotărârea nr. 20 din 03.02.2012 privind contractarea unei finantari rambursabile interne în sumă de 3.900.000 lei, pe termen de 20 de ani, pentru realizarea de investiţii publice de interes local
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 11