HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2013.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
101 Hotărârea nr. 101 din data de 25.04.2013 privind alocarea din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat a sumei de 36.835 lei sumă ce reprezintă cofinanţarea pentru implementarea proiectului "European Union - Republic and Monarchy", proiect prin FORTES
102 Hotărârea nr. 102 din data de 25.04.2013 privind acordarea dreptului de superficie proprietarilor de construcţii amplasate pe terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat precum şi aprobarea unui Regulament pentru constituirea acest
103 Hotărârea nr. 103 din data de 25.04.2013 privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune nr.4310/03.05.2005 privind exploatarea serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat
104 Hotărârea nr. 104 din data de 25.04.2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 229 mp aferent unui imobil proprietate privată, situat în Râmnicu Sărat, str. Unirii nr.3
105 Hotărârea nr. 105 din data de 25.04.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat a suprafeţei de teren de 18,46 mp situat in Râmnicu Sărat, str. Victoriei, bl.16A-parter si concesionarea acestei suprafeţe
106 Hotărârea nr. 106 din data de 25.04.2013 privind stabilirea măsurilor pentru exploatarea raţională şi menţinerea potenţialului de producţie a păşunilor
107 Hotărârea nr. 107 din data de 25.04.2013 privind concesionarea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren din islazul Municipiului Râmnicu Sărat aflate în proprietatea privată a acestuia
108 Hotărârea nr. 108 din data de 25.04.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat
109 Hotărârea nr. 109 din data de 25.04.2013 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat, transmis unei persoane care face parte din categoriile defavorizate din
110 Hotărârea nr. 110 din data de 25.04.2013 privind avizarea documentaţiei de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportu
111 Hotărârea nr. 111 din data de 25.04.2013 privind primirea comunelor Mânzăleşti şi Vintilă Vodă în calitate de membri asociaţi la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului acesteia
112 Hotărârea nr. 112 din data de 28.05.2012 privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne, aferent împrumutului contractat de către unitatea administrativ - teritorială Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr 3/2013 arierat
113 Hotărârea nr. 113 din data de 30.05.2013 privind modificarea cuantumului taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă începând cu data de 01.06.2013
114 Hotărârea nr. 114 din data de 30.05.2013 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat şi a proiectului "Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Buzău pentru eficientizarea serviciilor public
115 Hotărârea nr. 115 din data de 30.05.2013 privind rectificarea bugetară locală prin suplimentarea atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor bugetului local pe anul 2013
116 Hotărârea nr. 116 din data de 30.05.2013 privind completarea HCL nr.l28/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbîrnea lulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C Compania de Apă
117 Hotărârea nr. 117 din data de 30.05.2013 pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm. Sarat privind situaţia gestionării bunurilor Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Rm. Sarat pe anul 2012
118 Hotărârea nr. 118 din data de 30.05.2013 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm. Sarat pe cele două secţiuni (funcţionare şi dezvoltare) şi execuţia bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul 1 2013
119 Hotărârea nr. 119 din data de 30.05.2013 privind modificarea statului de funcţii pentru anul 2013 al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Rm. Sărat
120 Hotărârea nr. 120 din data de 30.05.2013 privind aprobarea Planului de Administrare la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat, elaborat de către Consiliul de Administraţie, pentru perioada 01.03.2013-01.03.2015
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 6 din 14