HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2013.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
121 Hotărârea nr. 121 din data de 30.05.2013 privind stabilirea indemnizaţiei membrilor Comisiei de Cenzori la SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat
122 Hotărârea nr. 122 din data de 30.05.2013 privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012, situatiile financiare pe anul2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, SC ACVATERM SA Rm Sarat
123 Hotărârea nr. 123 din data de 30.05.2013 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii între Municipiul Rm. Sărat şi S.C ACVATERM S.A Rm. Sărat având ca obiect activitatea de salubrizare stradală pe raza Municipiului Rm. Sărat
124 Hotărârea nr. 124 din data de 30.05.2013 privind aprobarea facilităţilor fiscale ce se acordă în anul 2013, S.C PARTENOPE FRUTTA S.R.L, în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri munca
125 Hotărârea nr. 125 din data de 30.05.2013 privind alocarea din bugetul local a sumei de 2.800 lei pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
126 Hotărârea nr. 126 din data de 30.05.2013 privind alocarea din bugetul local al municipiului Rm. Sarat a sumei de 1.500 lei in vederea participarii elevei DUMITRU ANA - CRISTINA la Cupa Mondială de Dans ce se va desfăşura în ANGLIA - BRIGHTON în perioada
127 Hotărârea nr. 127 din data de 30.05.2013 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile oferite de către Muzeul Municipal Rm. Sărat
128 Hotărârea nr. 128 din data de 30.05.2013 privind darea în administrare către S.C COMPANIA DE APĂ S.A Buzău a hidroforului care deserveşte blocurile de locuinţe Al şi A2 situate în Rm. Sărat, strada Victoriei, respectiv strada Principele Ferdinand
129 Hotărârea nr. 129 din data de 30.05.2013 pentru aprobarea vânzării către Spiţă Rodica-Ionica a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in Rm. Sărat Bariera Focşani
130 Hotărârea nr. 130 din data de 30.05.2013 pentru aprobarea vânzării către Moldoveanu Gabriela Ligia (fostă Şerban) a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate, Bariera Focşani p 28
131 Hotărârea nr. 131 din data de 30.05.2013 pentru aprobarea vânzării către Tanislav Anica a terenului proprietate privată a municipiului Rm. Sărat, concesionat în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, situat în cartierul Extindere Slam
132 Hotărârea nr. 132 din data de 30.05.2013 pentru aprobarea vânzării către Tanislav Ion a terenului proprietate privată a municipiului Rm. Sărat, concesionat în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, situat în cartierul Extindere Slam Rîmn
133 Hotărârea nr. 133 din data de 30.05.2013 privind încetarea contractului de concesiune nr. 2349/01.06.2006 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală
134 Hotărârea nr. 134 din data de 30.05.2013 privind încetarea contractului de concesiune nr.1788/15.12.2003 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală
135 Hotărârea nr. 135 din data de 30.05.2013 privind încetarea contractului de concesiune nr. 1632/24.12.2002 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală
136 Hotărârea nr. 136 din data de 30.05.2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unor imobile - construcţii şi teren aferent, în care au funcţionat fostele centrale termice, aflate în domeniul privat al Municipiului Rm. Sărat
137 Hotărârea nr. 137 din data de 30.05.2013 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Rm. Sarat la data de 30.05.2013
138 Hotărârea nr. 138 din data de 30.05.2013 privind propunerea de aprobare a listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor pentru acordarea de teren categoriilor defavorizate si modalitatea de atribuire a unor loturi de teren persoanelor
139 Hotărârea nr. 139 din data de 30.05.2013 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL
140 Hotărârea nr. 140 din data de 30.05.2013 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Municipiului Rm.Sărat, a Instituţiei Primarului - Municipiul Rm. Sărat şi a Consiliului Local al Municipiu
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 7 din 14