HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2013.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
141 Hotărârea nr. 141 din data de 27.06.2013 privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale Râmnicu Sărat pentru anul 2013
142 Hotărârea nr. 142 din data de 27.06.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat a unor bunuri imobile care au fost concesionate prin contract de delegare a gestiunii către S.C COMPANIA DE APĂ S.A BUZĂU
143 Hotărârea nr. 143 din data de 27.06.2013 privind aprobarea scoaterii din functiune şi valorificarea prin licitaţie publică sau prin casare a unor bunuri - mijloace fixe - concesionate prin contract de delegare a gestiunii catre SC COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU
144 Hotărârea nr. 144 din data de 27.06.2013 privind încetarea contractului de concesiune nr.2566/ 10.04.2008 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală
145 Hotărârea nr. 145 din data de 27.06.2013 privind încetarea contractului de concesiune nr.1115 /11.03.1999 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală
146 Hotărârea nr. 146 din data de 27.06.2013 pentru aprobarea vânzării către Zincă Cristina şi Zincă Sandu a terenului proprietate privată a municipiului Râmnicu Sărat, concesionat în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, situat în R Sarat
147 Hotărârea nr. 147 din data de 27.06.2013 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
148 Hotărârea nr. 148 din data de 27.06.2013 privind propunerea de aprobare a listei privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor pentru acordarea de teren categoriilor defavorizate şi modalitatea de atribuire a unor loturi de teren persoanelor
149 Hotărârea nr. 149 din data de 27.06.2013 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri în condiţiile Legii 15/2003
150 Hotărârea nr. 150 din data de 27.06.2013 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 1 al anului 2013 şi stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi
151 Hotărârea nr. 151 din data de 18.07.2013 privind aprobarea Proiectului Tehnic revizuit aferent obiectivului de investiţii "Restaurarea Complexului Brâncovenesc - monument istoric de categoria A"
152 Hotărârea nr. 152 din data de 18.07.2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru anul 2013
153 Hotărârea nr. 153 din data de 18.07.2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii conform prevederilor Legii nr.550/2002 vânzarea spaţii
154 Hotărârea nr. 154 din data de 18.07.2013 privind modificarea HCL nr.105/31.05.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei în Municipiul Râmnicu Sărat şi a Regulamentului de funcţionare al acesteia
155 Hotărârea nr. 155 din data de 18.07.2013 privind stabilirea structurii pe specialităţi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor/cererilor depuse în vederea repartizării unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii la nivelul Municipiului
156 Hotărârea nr. 156 din data de 18.07.2013 privind modificarea HCL nr.139/30.05.2013 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri
157 Hotărârea nr. 157 din data de 18.07.2013 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea comerţului stradal în Municipiul Râmnicu Sărat şi a modelului cadru privind convenţia de utilizare a domeniului public pentru activităţi de comerţ stradal
158 Hotărârea nr. 158 din data de 18.07.2013 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
159 Hotărârea nr. 159 din data de 18.07.2013 privind stabilirea cuantumului gratuităţii la transportul cu mijloace de transport în comun efectuat de către S.C TUC S.A Rm. Sărat pentru categoriile de călători beneficiari ai legilor speciale, pentru anul 2013
160 Hotărârea nr. 160 din data de 18.07.2013 privind rectificarea bugetara locala prin suplimentarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor bugetului local al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2013
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 8 din 14