HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2013.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
161 Hotărârea nr. 161 din data de 18.07.2013 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Rm. Sarat a unor bunuri imobile care au fost concesionate prin contract de delegare a gestiunii catre S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU
162 Hotărârea nr. 162 din data de 18.07.2013 privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarea prin licitatie publica sau prin casare a unor bunuri - mijloace fixe - concesionate prin contract de delegare a gestiunii catre SC COMPANIA DE APA SA BUZAU
163 Hotărârea nr. 163 din data de 18.07.2013 privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie in municipiul Rm. Sarat
164 Hotărârea nr. 164 din data de 18.07.2013 privind delimitarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever a captării de apă potabilă (foraj) - sursa Voetin şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Rm. Sărat
165 Hotărârea nr. 165 din data de 18.07.2013 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Rm. Sărat
166 Hotărârea nr. 166 din data de 18.07.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Rm. Sarat
167 Hotărârea nr. 167 din data de 18.07.2013 pentru aprobarea vanzării către Racovanu Dan a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, atribuit in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei in conformitate cu prevederi Legii nr.15/2003
168 Hotărârea nr. 168 din data de 18.07.2013 pentru aprobarea vanzării către Coman Nicolae a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, atribuit in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei in conf cu prevederile Legii nr.15/2003
169 Hotărârea nr. 169 din data de 18.07.2013 privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în Municipiul Rm.Sărat, Cartier Zona Pod, compus din clădire şi teren, aflat în proprietatea privată a Municipiului Rm. Sărat, reprezentând "Centrala Termica 201"
170 Hotărârea nr. 170 din data de 18.07.2013 privind primirea comunei Lopătari in calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzau 2008" si modificarea Actului Constitutiv si Statutului acesteia
171 Hotărârea nr. 171 din data de 23.07.2013 privind aprobarea modificării organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm. Sarat pentru anul 2013 în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 77/2013
172 Hotărârea nr. 172 din data de 23.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Ramnicu Sarat, pentru anul 2013, conform prevederilor O.U.G. nr.77 /2013
173 Hotărârea nr. 173 din data de 23.07.2013 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale "Centrului Cultural ce Florica Cristoforeanu" Rm. Sarat pentru anul 2013 în conformitate cu prevederile O.U.G nr.77 /2013
174 Hotărârea nr. 174 din data de 23.07.2013 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Instituţiei de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Rm. Sarat pentru anul 2013 în conformitate cu prevederile O.U.G nr.77/2013
175 Hotărârea nr. 175 din data de 30.08.2013 privind rectificarea bugetara locala prin suplimentarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2013
176 Hotărârea nr. 176 din data de 30.08.2013 privind modificarea HCL nr.64/05.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pe anul 2013
177 Hotărârea nr. 177 din data de 30.08.2013 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe cele două secţiuni (funcţionare şi dezvoltare) şi execuţia bugetului împrumuturilor interne pe trim II 2013
178 Hotărârea nr. 178 din data de 30.08.2013 privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile ce se vor aloca din fondurile bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2013
179 Hotărârea nr. 179 din data de 30.08.2013 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
180 Hotărârea nr. 180 din data de 30.08.2013 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Râmnicu Sărat
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 9 din 14