HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2013.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
181 Hotărârea nr. 181 din data de 30.08.2013 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea, criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
182 Hotărârea nr. 182 din data de 30.08.2013 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat
183 Hotărârea nr. 183 din data de 30.08.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Râmnicu Sărat
184 Hotărârea nr. 184 din data de 30.08.2013 privind modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr.1172/30.12.1999 prin suplimentarea suprafeţei de teren concesionată de la 300 mp la 371 mp
185 Hotărârea nr. 185 din data de 30.08.2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 149 mp aferent unui imobil proprietate privată, situat în Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu nr. 15
186 Hotărârea nr. 186 din data de 30.08.2013 pentru aprobarea vânzării către Babă George a terenului proprietate privată a Municipiului Râmnicu Sărat, concesionat în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, situat în Municipiul Râmnicu Sărat
187 Hotărârea nr. 187 din data de 30.08.2013 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri aflate în proprietatea privată a Mun. Râmnicu Sărat transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
188 Hotărârea nr. 188 din data de 30.09.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Grădiniţei cu Program Prelungit "ORIZONT" din Municipiul Râmnicu Sărat pe trimestrul IV al anului 2013 şi modific. bugetului Şcolii "Vasile Cristoforeanu"
189 Hotărârea nr. 189 din data de 30.09.2013 privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora
190 Hotărârea nr. 190 din data de 30.09.2013 privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale Râmnicu Sărat pentru anul 2013
191 Hotărârea nr. 191 din data de 30.09.2013 privind numirea, respectiv reconfirmarea, pentru anul şcolar 2013-2014 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membrii ai Consiliilor de administratie ale unitatilor din invatamant preuniv
192 Hotărârea nr. 192 din data de 30.09.2013 privind numirea pentru anul şcolar 2013-2014 a reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat ca membrii ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversita
193 Hotărârea nr. 193 din data de 30.09.2013 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii)
194 Hotărârea nr. 194 din data de 30.09.2013 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Rm.Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm.Sărat-ATRAS
195 Hotărârea nr. 195 din data de 30.09.2013 privind primirea comunelor Murgeşti-judeţul Buzău, Galbenu -judeţul Brăila, Racoviţa- judeţul Brăila, Sihlea-judeţul Vrancea şi Slobozia Bradului-judeţul Buzău în calitate de membri asociaţi la ATRAS din Rm Sarat
196 Hotărârea nr. 196 din data de 30.09.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire locuinţă de serviciu", situată în Municipiul Rm. Sărat, B-dul Eroilor nr.29 bis, judeţul Buzău
197 Hotărârea nr. 197 din data de 30.09.2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 177 mp aferent spaţiului comercial înstrăinat în condiţiile Legii nr.550/2002, situat în Municipiul Rm. Sarat, str. Victoriei nr.128, judeţul Buzău
198 Hotărârea nr. 198 din data de 30.09.2013 privind completarea lnventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat
199 Hotărârea nr. 199 din data de 30.09.2013 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
200 Hotărârea nr. 200 din data de 30.09.2013 privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din Municipiul Râmnicu Sărat care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2013
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 10 din 14