HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2013.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
21 Hotărârea nr. 21 din data de 28.02.2013 privind încetarea contractului de concesiune nr.2453/ 10.08.2006 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală
22 Hotărârea nr. 22 din data de 28.02.2013 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a unor contracte de închiriere pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat pe care sunt amplasate construcţii provizorii
23 Hotărârea nr. 23 din data de 28.02.2013 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri aflate în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr.15/2003
24 Hotărârea nr. 24 din data de 28.02.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat
25 Hotărârea nr. 25 din data de 28.02.2013 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2013 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
26 Hotărârea nr. 26 din data de 28.02.2013 privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetelor instituţiilor publice finanţate
27 Hotărârea nr. 27 din data de 28.02.2013 privind primirea comunelor Murgeşti şi Puieşti în calitate de membri asociaţi la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului acesteia
28 Hotărârea nr. 28 din data de 28.02.2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat ca membru în Consiliul Etic al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat
29 Hotărârea nr. 29 din 11.03.2013 privind aprobarea unor condiţii suplimentare de garantare a finanţării rambursabile interne în sumă de 3.900.000 lei, aprobată prin HCL nr.166/27.09.2012, modificată şi completată prin H.C.L nr.191/29.11.2012
30 Hotărârea nr. 30 din data de 14.03.2013 privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne, aferent împrumutului contractat de către unitatea administrativ - teritorială Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 3/2013
31 Hotărârea nr. 31 din data de 28.03.2013 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat al domnului IUGA IONUŢ CIPRIAN înainte de expirarea duratei normale a acestuia
32 Hotărârea nr. 32 din data de 28.03.2013 privind modificarea componenţei nominale a comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat
33 Hotărârea nr. 33 din data de 28.03.2013 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat al domnului LĂSTUN MARIAN MĂDĂLIN
34 Hotărârea nr. 34 din data de 28.03.2013 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 168.625 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea arierat
35 Hotărârea nr. 35 din data de 28.03.2013 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat
36 Hotărârea nr. 36 din data de 28.03.2013 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Municipală Râmnicu Sărat
37 Hotărârea nr. 37 din data de 28.03.2013 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Municipal Râmnicu Sărat
38 Hotărârea nr. 38 din data de 28.03.2013 privind stabilirea indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie la SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat
39 Hotărârea nr. 39 din data de 28.03.2013 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal Râmnicu Sărat în anul 2013
40 Hotărârea nr. 40 din data de 28.03.2013 privind acordarea unui sprijin material veteranilor de război centenari domiciliaţi în Municipiul Râmnicu Sărat
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 2 din 14