HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2013.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
41 Hotărârea nr. 41 din data de 28.03.2013 privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012, situatiile financiare pe anul 2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, note
42 Hotărârea nr. 42 din data de 28.03.2013 privind achizitionarea in sistem leasing pe o perioada de 1 an, prin BCR LEASING IFN S.A, de către S.C TUC S.A Râmnicu Sărat, a unui autobuz marca BMC tip PROBUS 250 SLF
43 Hotărârea nr. 43 din data de 28.03.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de Urbanism aferent pentru lucrarea "Extindere locuinta P+M", in municipiul Râmnicu Sărat, cartier Anghel Saligny-parcela 117 (strada Bogdan Vodă nr.1)
44 Hotărârea nr. 44 din data de 28.03.2013 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat, casării, demolării şi valo:rificării unei construcţii metalice (magazie) - corp C12, în suprafaţă de 352,58 mp
45 Hotărârea nr. 45 din data de 28.03.2013 privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren în suprafaţă de 39.257 mp situat în strada Stadionului nr. 1, în două loturi şi darea în administrare pe termen limitat către Liceul Tehnologic "Victor Frunză"
46 Hotărârea nr. 46 din data de 28.03.2013 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat a CT 201, CT 202, CT 602, CT 801 şi CT 810(cu teren aferent şi instalaţii)
47 Hotărârea nr. 47 din data de 28.03.2013 privind scoaterea din functiune si valorificarea prin licitatie publica sau prin casare a unor bunuri - mijloace fixe - aflate in administrarea SC ACVATERM SA, aferente CT 201, CT 202, CT 602, CT 801 şi CT 810
48 Hotărârea nr. 48 din data de 28.03.2013 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat a spaţiilor din incinta centralelor termice în care se află instalaţiile de presiune pentru apă potabilă (hidrofoare) cu teren
49 Hotărârea nr. 49 din data de 28.03.2013 pentru aprobarea vânzării către Moroiu Ramona Elena a terenului proprietate privata a Municipiului Râmnicu Sărat, concesionat în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, situat în Municipiul Râmnicu
50 Hotărârea nr. 50 din data de 28.03.2013 pentru aprobarea vânzării către Jugănaru Marin a terenului proprietate privată a Municipiului Râmnicu Sărat, concesionat în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, situat în Municipiul Râmnicu Sărat
51 Hotărârea nr. 51 din data de 28.03.2013 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unui imobil / apartament, proprietate privată a Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu, bloc 14B, ap. 22
52 Hotărârea nr. 52 din data de 28.03.2013 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr.1123/24.09.1999 prin suplimentarea suprafeţei de teren concesionată de la 300 mp la 396 mp
53 Hotărârea nr. 53 din data de 28.03.2013 privind încetarea contractului de concesiune nr. 2535/03.10.2007 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală
54 Hotărârea nr. 54 din data de 28.03.2013 privind încetarea contractului de concesiune nr. 2204/01.06.2006 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală
55 Hotărârea nr. 55 din data de 28.03.2013 privind încetarea contractului de concesiune nr. 2592/10.04.2008 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală
56 Hotărârea nr. 56 din data de 28.03.2013 privind încetarea contractului de concesiune nr. 2359/01.06.2006 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală
57 Hotărârea nr. 57 din data de 28.03.2013 privind retragerea dreptului de folosinta gratuită asupra unor terenuri aflate în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr.15/2003
58 Hotărârea nr. 58 din data de 28.03.2013 privind aprobarea listei de priorităţi stabilită în conformitate cu prevederile Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
59 Hotărârea nr. 59 din data de 05.04.2013 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2013
60 Hotărârea nr. 60 din data de 05.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2013
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 3 din 14