HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2013.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
81 Hotărârea nr. 81 din data de 05.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Instituţiei de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Râmnicu Sărat pe anul 2013
82 Hotărârea nr. 82 din data de 05.04.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2013 ale Instituţiei de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Râmnicu Sărat
83 Hotărârea nr. 83 din data de 05.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat pe anul 2013
84 Hotărârea nr. 84 din data de 05.04.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2013 ale SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat
85 Hotărârea nr. 85 din data de 05.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat pe anul 2013
86 Hotărârea nr. 86 din data de 05.04.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2013 ale SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat
87 Hotărârea nr. 87 din data de 05.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru unităţile de învaţământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Sarat pe anul 2013
88 Hotărârea nr. 88 din data de 05.04.2013 privind încheierea actului adiţional nr.41 a contractul de concesiune nr. 4310/03.05.2005 privind exploatarea serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, având ca obiect eliminarea sintagmei
89 Hotărârea nr. 89 din data de 25.04.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2013 ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat
90 Hotărârea nr. 90 din data de 25.04.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2013 ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Sărat
91 Hotărârea nr. 91 din data de 25.04.2013 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Râmnicu Sărat
92 Hotărârea nr. 92 din data de 25.04.2013 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pentru anul 2013
93 Hotărârea nr. 93 din data de 25.04.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat
94 Hotărârea nr. 94 din data de 25.04.2013 privind stabilirea indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie la SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat
95 Hotărârea nr. 95 din data de 25.04.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat
96 Hotărârea nr. 96 din data de 25.04.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sarat
97 Hotărârea nr. 97 din data de 25.04.2013 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
98 Hotărârea nr. 98 din data de 25.04.2013 privind actualizarea tarifului pentru prestarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, pentru timp de zi, la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat cu indicele de creştere a preţurilo
99 Hotărârea nr. 99 din data de 25.04.2013 privind scăderea din evidenţa analitică pe plătitor a unei persoane fizice decedate
100 Hotărârea nr. 100 din data de 25.04.2013 privind modificarea HCL nr. 154/30.08.2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor din învaţământul preuniversitar
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 5 din 14