HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2013.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 1 din data de 18.01.2013 privind acordarea unui mandat Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local "ATRAS" să exercite în numele şi pe seama Municipiului Râmnicu Sărat atribuţiile
2 Hotărârea nr. 2 din data de 31.01.2013 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal2013 în Municipiul Râmnicu Sărat
3 Hotărârea nr. 3 din data de 31.01.2013 privind actualizarea cu rata inflaţiei a nivelului taxelor locale pentru închirierea şi concesionarea terenurilor proprietate a Municipiului Râmnicu Sărat şi a tarifului de utilizare a zonei străzilor
4 Hotărârea nr. 4 din data de 31.01.2013 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a unor contracte de închiriere pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat pe care sunt amplasate construcţii provizorii - garaje
5 Hotărâre nr. 5 din data de 31.01.2013 privind stabilirea criteriilor de prioritate în baza cărora se repartizează locuinţele sociale / necesitate în Municipiul Râmnicu Sărat şi aprobarea regulamentului de atribuire, a fişei de calcul, a cererii de atribui
6 Hotărârea nr. 6 din data de 31.01.2013 privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul şcolar 2013 - 2014
7 Hotărârea nr. 7 din data de 31.01.2013 privind înfiinţarea la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat a Grupului de lucru local (G.L.L) pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor
8 Hotărârea nr. 8 din data de 31.01.2013 privind aprobarea desfiinţării unui imobil-clădire (corp C2) situat în Râmnicu Sărat, strada Domnească nr.76, în suprafaţă construită de 132 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat
9 Hotărârea nr. 9 din data de 31.01.2013 privind primirea comunei Calvini în calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară "Buzău 2008"
10 Hotărârea nr. 10 din data de 31.01.2013 privind aprobarea înaintării către Ministerul Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, a propunerilor managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Râmnicu Sărat
11 Hotărârea nr. 11 din data 18.02.2013 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 1.105.644 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3 /2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea arierate
12 Hotărârea nr. 12 din data de 28.02.2013 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul 2013
13 Hotărârea nr. 13 din data de 28.02.2013 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Municipale Râmnicu Sărat
14 Hotărârea nr. 14 din data de 28.02.2013 privind înfiinţarea comisiilor de evaluare anuală a managementului şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anuală la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local
15 Hotărârea nr. 15 din data de 28.02.2013 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiului situat în strada Victoriei, bloc 22B, parter, în suprafaţă utilă de 19 mp către domnul senator Constantin Popa ales în Colegiul nr. 3
16 Hotărârea nr. 16 din data de 28.02.2013 privind darea în folosinţă gratuită, pe termen de 4 ani, a spaţiului în suprafaţă de 99,44 mp din imobilul situat în strada Nicolae Bălcescu nr. l(locaţia clădire anexă Primărie), Inspectoratului de Jandarmi Judeţea
17 Hotărârea nr. 17 din data de 28.02.2013 privind îndreptarea unei erori materiale survenite în conţinutul Anexei nr.5 din H.C.L nr. 3/31.01.2013 privind actualizarea cu rata inflatiei a nivelului taxelor locale pentru inchirierea şi concesionarea terenuri
18 Hotărârea nr. 18 din data de 28.02.2013 privind desemnarea de noi membri în Consiliul de Administraţie la SC Transport Urban de Calatori SA Râmnicu Sărat
19 Hotărârea nr. 19 din data de 28.02.2013 privind desemnarea de noi membri în Consiliul de Administraţie la SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat
20 Hotărârea nr. 20 din data de 28.02.2013 privind încetarea contractului de concesiune nr. 2538/03.10.2007 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 14