HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2014.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 1 din data de 10.01.2014 privind stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local pe anul 2013 în vederea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2013 din excedentul anului 2012
2 Hotărârea nr. 2 din data de 30.01.2014 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014
3 Hotărârea nr. 3 din data de 30.01.2014 privind numirea managerului Spitalului Municipal Rm. Sărat şi încheierea pe durată determinată (3 ani) a contractului de management cu câştigătorul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de manager Spital
4 Hotărârea nr. 4 din data de 30.01.2014 privind aprobarea completării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Râmnicu Sărat
5 Hotărârea nr. 5 din data de 30.01.2014 privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul şcolar 2014-2015
6 Hotărârea nr. 6 din data de 30.01.2014 privind actualizarea cu rata inflatiei a nivelului redevenţelor şi chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect concesionarea şi închirierea terenurilor proprietate a Municipiului Rm. Sărat
7 Hotărârea nr. 7 din data de 30.01.2014 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a unor contracte de închiriere pentru terenuri şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă proprietate privată a Municipiului Rm. Sărat
8 Hotărârea nr. 8 din data de 30.01.2014 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a unor contracte de închiriere pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al municipiului Rm.Sărat pe care sunt amplasate construcţii provizorii cu alte destin
9 Hotărârea nr. 9 din data de 30.01.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de iluminat public din Municipiul Rm.Sărat, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului
10 Hotărârea nr. 10 din data de 30.01.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind aprobarea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Rm.Sărat în vederea instalării,reţelelor de com. electro
11 Hotărârea nr. 11 din data de 30.01.2014 privind aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea minorităţii rome pentru perioada 2014-2015 la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat
12 Hotărârea nr. 12 din data de 30.01.2014 privind montarea unor limitatoare de viteză în zonele cu potenţial ridicat de circulaţie rutieră şi pietonală din Municipiul Râmnicu Sărat
13 Hotărârea nr. 13 din data de 30.01.2014 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinte sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al Municipiului Râmnicu Sărat
14 Hotărârea nr. 14 din data de 30.01.2014 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinte din fondul locativ aflat în patrimoniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat
15 Hotărârea nr. 15 din data de 30.01.2014 privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Râmnicu Sărat
16 Hotărârea nr. 16 din data de 30.01.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru investiţia "Spaţii comerciale modulare" ce se vor amplasa în Piaţa Centrală a Municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău
17 Hotărârea nr. 17 din data de 30.01.2014 privind desfiinţarea amplasamentului având destinaţia de staţie taxi cu 12 locuri de aşteptare taxi clienţi pentru autovehiculele autorizate în Municipiul Rm.Sărat, situat în strada Primăverii intersecţie cu Pieţei
18 Hotărârea nr. 18 din data de 30.01.2014 privind aprobarea acordării acceptului de înfiinţare a consorţiului şcolar preuniversitar de stat "PRINCIPELE FERDINAND" din Municipiul Râmnicu Sărat
19 Hotărârea nr. 19 din data de 10.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014
20 Hotărârea nr. 20 din data de 10.02.2014 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Sărat şi al SPCLEP Râmnicu Sărat pentru anul 2014
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 11