HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2015.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 1 din data de 30.01.2015 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli definitiv al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014
2 Hotărârea nr. 2 din data de 30.01.2015 privind actualizarea cu rata inflatiei a nivelului redevenţelor şi chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect concesionarea şi închirierea terenurilor, pentru anul fiscal 2015
3 Hotărârea nr. 3 din data de 30.01.2015 privind aprobarea Procedurii cadru privind acordarea scutirii majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, constând în impozit pe clădiri şi impozit pe teren, de către pers. fiz. in dificultate
4 Hotărârea nr. 4 din data de 30.01.2015 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a unor contracte de închiriere pentru terenuri şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a Municipiului Rm. Sărat
5 Hotărârea nr. 5 din data de 30.01.2015 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a unor contracte de închir. pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al municipiului Rm. Sărat pe care sunt amplasate construct. provizorii cu alte destinati
6 Hotărârea nr. 6 din data de 30.01.2015 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Rm. Sărat pentru anul şcolar 2015-2016
7 Hotărârea nr. 7 din data de 30.01.2015 pentru completarea şi modificarea anexei nr.1 la HCL nr.64/29.04.2010 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Rm. Sărat
8 Hotărârea nr. 8 din data de 30.01.2015 privind aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea minorităţii rome pentru perioada 2015-2016 la nivelul Municipiului Rm. Sărat
9 Hotărârea nr. 9 din data de 30.01.2015 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe din fondul locativ aflat în patrimoniul privat al Municipiului Rm. Sărat
10 Hotărârea nr. 10 din data de 30.01.2015 privind primirea comunei Vadu Paşii în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzau 2008" si modificarea Actului Constitutiv si Statutului acesteia
11 Hotărârea nr. 11 din data de 30.01.2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne, în vederea refinanţării împrumuturilor contractate de la Banca Export Import Exim Bank, în baza contractului de credit nr.2A BZ/28.08.2014
12 Hotărârea nr. 12 din data de 30.01.2015 privind însuşirea propunerii pentru "Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism - Municipiul Rm. Sărat" şi a Raportului informării publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare
13 Hotărârea nr. 13 din data de 30.01.2015 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite potrivit O.U.G nr.74/2007 privind asigurarea fond. de loc.soc. dest evacuati
14 Hotărârea nr. 14 din data de 12.02.2015 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2015
15 Hotărârea nr. 15 din data de 12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2015
16 Hotărârea nr. 16 din data de 12.02.2015 privind aprobarea modificării Planului de ocuparea funcţiilor publice al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sărat şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Rm.Sărat 2015
17 Hotărârea nr. 17 din data de 12.02.2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2015 ale Primăriei municipiului Râmnicu Sărat
18 Hotărârea nr. 18 din data de 12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Rm. Sărat pe anul 2015
19 Hotărârea nr. 19 din data de 12.02.2015 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2015 ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Rm. Sărat
20 Hotărârea nr. 20 din data de 12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Rm. Sărat pe anul 2015
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 13