HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 1 din data de 08.01.2016 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Mun. Rm. Sărat pe anul 2015 din excedentul bugetar al bugetului local al Mun. Rm. Sărat înreg. la finele lui 2015
2 Hotărârea nr. 2 din data de 08.01.2016 privind modificarea pct.2.3.7 din anexa nr.1 la HCL nr.210/26.11.2015 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în 2016
3 Hotărârea nr. 3 din data de 28.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2015 precum şi a listei finale a obiectivelor de investiţii pe surse bugetare pe anul 2015
4 Hotărârea nr. 4 din data de 28.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2016
5 Hotărârea nr. 5 din data de 28.01.2016 privind actualizarea cu rata inflatiei (negativă) a nivelului redevenţelor şi chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect concesionarea şi închirierea terenurilor proprietate a Municipiului
6 Hotărârea nr. 6 din data de 28.01.2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal Rm. Sărat în anul 2016
7 Hotărârea nr. 7 din data de 28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm. Sărat pe anul 2016
8 Hotărârea nr. 8 din data de 28.01.2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2016 ale Spitalului Municipal Rm. Sărat
9 Hotărârea nr. 9 din data de 28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Instituţiei de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Rm. Sărat pe anul 2016
10 Hotărârea nr. 10 din data de 28.01.2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2016 ale Instituţiei de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Rm. Sărat
11 Hotărârea nr. 11 din data de 28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm. Sărat pe anul 2016
12 Hotărârea nr. 12 din data de 28.01.2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2016 ale S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm. Sărat
13 Hotărârea nr. 13 din data de 28.01.2016 privind aprobarea contravalorii tichetelor de parcare şi abonamentelor aferente activităţii privind gestiunea activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată, respectiv a tarifelor pentru anul 2016
14 Hotărârea nr. 14 din data de 28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat pe anul 2016
15 Hotărârea nr. 15 din data de 28.01.2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2016 ale S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat
16 Hotărârea nr. 16 din data de 28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "PAZĂ ŞI PROTECŢIE FORSE" S.R.L. Rm. Sărat pe anul 2016
17 Hotărârea nr. 17 din data de 28.01.2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al S.C. "PAZĂ ŞI PROTECŢIE FORSE" S.R.L. Rm. Sărat pentru anul 2016
18 Hotărârea nr. 18 din data de 28.01.2016 prin care se ia act de menţinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Rm. Sărat aprobată pentru anul şcolar 2015-2016 şi în anul şcolar 2016-2017
19 Hotărârea nr. 19 din data de 28.01.2016 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a unor contracte de închiriere pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al municipiului Rm. Sărat pe care sunt amplasate construcţii provizorii- garaje auto
20 Hotărârea nr. 20 din data de 28.01.2016 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a unor contracte de închiriere pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al Rm. Sărat pe care sunt amplasate construcţii provizorii altele decât garaje
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 17