HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr.1 din data de 31.01.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2016 si lista finala a obiectivelor de investitii pe surse bugetare pe anul 2016, precum si bugetul din subventii
2 Hotărârea nr. 2 din data de 31.01.2017 privind actualizarea cu rata inflatiei (negativa) a nivelului redeventelor si chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea si inchirierea terenurilor proprietate a Mun. Rm.Sarat
3 Hotărârea nr. 3 din data de 31.01.2017 privind modificarea art.6, alin.2, art.6, alin.3 si art.6, alin.4 din HCL nr.323/28.12.2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora
4 Hotărârea nr. 4 din data de 31.01.2017 privind aprobarea limitelor maxime in cadrul carora se pot efectua cheltuielile pentru actiuni de protocol de catre administratia publica locala a Municipiului Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.G nr.80/2001
5 Hotărârea nr. 5 din data de 31.01.2017 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a unor contracte de inchiriere pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al municipiului Rm. Sarat pe care sunt amplasate constructii provizorii cu alte desti
6 Hotărârea nr. 6 din data de 31.01.2017 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a unor contracte de inchiriere pentru terenuri si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate privata a Municipiului Rm. Sarat
7 Hotărârea nr. 7 din data de 31.01.2017 privind incetarea contractului de inchiriere nr. 766/10.05.2011, prin denuntare unilaterala de catre locatar, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra apartament sit in Mun Rm. Sarat, str Industriei nr.2 ap.9
8 Hotărârea nr. 8 din data de 31.01.2017 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de inchiriere nr.323/03.08.2001, avand ca obiect terenul situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Piata Halelor, parcela nr.27, judetul Buzau
9 Hotărârea nr. 9 din data de 31.01.2017 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a Municipiului Rm. Sarat si a secretariatului tehnic al acesteia
10 Hotărârea nr. 10 din data de 31.01.2017 privind instituirea taxei speciale in vederea emiterii avizului de initiere (aviz de oportunitate) necesara aplicarii prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata
11 Hotărârea nr. 11 din data de 31.01.2017 privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm. Sarat, ce pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
12 Hotărârea nr. 12 din data de 31.01.2017 privind aprobarea contravalorii tichetelor de parcare si abonamentelor aferente activitatii privind gestiunea activitatii de administrare a parcarilor publice cu plata, a tarifelor parcarilor de resedinta
13 Hotărârea nr. 13 din data de 31.01.2017 privind infiintarea la nivelul Municipiului Rm. Sarat a Grupului de lucru local (G.L.L) privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2017-2020
14 Hotărârea nr. 14 din data de 31.01.2017 prin care se ia act de mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Rm. Sarat aprobata pentru anul scolar 2016-2017 si in anul scolar 2017-2018
15 Hotărârea nr. 15 din data de 31.01.2017 privind modificarea pozitiilor nr.3 si nr.8 din anexa la HCL nr.206/31.08.2016 privind numirea pentru anul scolar 2016-2017 a reprezentantilor Consiliului Local al Mun Rm.Sarat ca membri ai CA invatamant
16 Hotărârea nr. 16 din data de 31.01.2017 privind modificarea pozitiei nr.11 din anexa la HCL nr.207/31.08.2016 privind numirea pentru anul scolar 2016-2017 a reprezentantilor CL al Mun. Rm.Sarat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea si asig. calității
17 Hotărârea nr. 17 din data de 31.01.2017 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" si in Consiliul Director al Asociatiei, in vederea reanaliz
18 Hotărârea nr. 18 din data de 31.01.2017 privind mandatarea Primarului Municipiului Rm. Sarat ca evaluator al performantelor individuale ale Secretarului Municipiului Rm. Sarat pentru activitatea desfasurata in anul 2016
19 Hotărârea nr. 19 din data de 31.01.2017 privind primirea Comunei Cilibia in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" si modificarea Actului constitutiv si Statutului acesteia
20 Hotărârea nr. 20 din data de 31.01.2017 privind aprobarea inlocuirii domnului VILCEANU SORIN-membru al Comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Rm. Sarat (reprezentant al comunitatii locale) ca urmare a demisiei acestuia
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 19