HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 1 din data de 09.01.2018 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al Municipiului Rm. Sarat inregistrat la finele anului 2017, in suma de 600.876,32 lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa
2 Hotărârea nr. 2 din data de 09.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spalatorie auto self service", strada Horia nr. 9, Municipiul Rm. Sarat, judetul Buzau
3 Hotărârea nr. 3 din data de 31.01.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2017 si al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2017
4 Hotărârea nr. 4 din data de 31.01.2018 privind acordarea avizului consultativ de catre Consiliul local al Municipiului Rm. Sarat privind mentinerea denumirii de "Colegiu National" de catre Colegiul National "Alexandru Vlahuta" Rm. Sarat
5 Hotărârea nr. 5 din data de 31.01.2018 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Rm. Sarat pentru anul scolar 2018-2019
6 Hotărârea nr. 6 din data de 31.01.2018 privind actualizarea cu rata inflatiei de 1,3% a nivelului redeventelor/chiriilor avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm. Sarat pentru anul fiscal 2018
7 Hotărârea nr. 7 din data de 31.01.2018 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a unor contracte de inchiriere pentru terenuri si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate privata a Municipiului Rm. Sarat
8 Hotărârea nr. 8 din data de 31.01.2018 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a unor contracte de inchiriere pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al Municipiului Rm. Sarat pe care sunt amplasate constructii provizorii cu alte desti
9 Hotărârea nr. 9 din data de 31.01.2018 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Rm. Sarat
10 Hotărârea nr. 10 din data de 31.01.2018 privind includerea bunului mobil - mijloc fix Dacia Logan, transmis fara plata, de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala catre Primaria Mun. Rm. Sarat in inventarul bunurilor din dom privat al Primariei
11 Hotărârea nr. 11 din data de 31.01.2018 privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile, ce pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
12 Hotărârea nr. 12 din data de 31.01.2018 privind darea in folosinta gratuita, pe durata functionarii capacitatii energetice, a supraf. de 138 mp, la lucrarea "Alimentare cu energie electrica unitate sanitara" din str Stefan cel Mare nr.58, catre SDEE Buzau
13 Hotărârea nr. 13 din data de 31.01.2018 privind darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a unui teren in suprafata de 1 mp, pentru reabilitarea statiei de protectie catodice, catre ENGIE ROMANIA S.A
14 Hotărârea nr. 14 din data de 31.01.2018 privind darea in administrare a imobilului-teren si constructie - situat in Municipiul Rm. Sarat, strada Tudor Vladimirescu nr.20, catre Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm. Sarat
15 Hotărârea nr. 15 din data de 31.01.2018 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, asupra suprafetei de teren de 299 mp cartier Bariera Focsani (parcela 50), strada Siretului nr.61 catre doamna Danescu Rodica Catalina
16 Hotărârea nr. 16 din data de 31.01.2018 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra suprafetei de teren de 299 mp cartier Bariera Focsani (parcela 44), strada Siretului nr.73, catre domnul Galbenu Cosmin Andrei
17 Hotărârea nr. 17 din data de 31.01.2018 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, asupra suprafetei de teren de 299 mp, cartier Bariera Foesani (parcela 85), strada Siretului nr.12, catre domnul Lazaroiu Bradut
18 Hotărârea nr. 18 din data de 31.01.2018 privind incetarea contractului de inchiriere nr.1213/20.04.2015, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului/apartament situat in Municipiul Rm. Sarat, strada Industriei nr.4, bloc ANL, apartament 24
19 Hotărârea nr. 19 din data de 31.01.2018 privind aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri ai Consiliului de Adminstratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat
20 Hotărârea nr. 20 din data de 31.01.2018 privind aprobarea Normei procedurale interne a Municipiului Rm. Sarat pentru achizitia prin procedura simplificata proprie a serviciilor sociale si a serviciilor specifice prevazute in Anexa nr.2 la Legea nr.98/2016
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 17