HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 1 din data de 08.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2018, din excedentul bugetar al bugetului local al Municipiului Rm. Sarat inregistrat
2 Hotărârea nr. 2 din data de 22.01.2019 privind acordarea unui mandat special domnului CÎRJAN SORIN VALENTIN sa voteze in cadrul AGA al ADI ,,Buzau 2008", din data de 22.01.2019, ora 11.00 punctul nr.8 inscris in Convocatorul transmis
3 Hotărârea nr. 3 din data de 22.01.2019 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN în AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.01.2019, ora 11.00 resp insusirea modelului procurii special
4 Hotărârea nr. 4 din data de 22.01.2019 privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, să participe și să voteze in cadrul AGOA a S.C. COMPANIA DE APA S,A, Buzău, din data de 28.01.2019, ora 11.00 punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi
5 Hotărârea nr. 5 din data de 22.01.2019 privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, să participe şi să voteze in cadrul AGOA a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.01.2019, ora 11.00 punctul nr. 2 inscris pe ordinea de zi
6 Hotărârea nr. 6 din data de 22.01.2019 privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, să participe și să voteze in cadrul AGOA a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.01.2019, ora 11.00 punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi
7 Hotărârea nr. 7 din data de 30.01.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2018 si al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2018, precum si a listei finale
8 Hotărârea nr. 8 din data de 30.01.2019 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Rm. Sarat pentru anul scolar 2019-2020
9 Hotărârea nr. 9 din data de 30.01.2019 privind actualizarea cu rata inflatiei de 4,6% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor, pentru anul fiscal 2019
10 Hotărârea nr. 10 din data de 30.01.2019 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a unor contracte de inchiriere pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al Municipiului Rm. Sarat pe care sunt amplasate constructii provizorii -garaje auto
11 Hotărârea nr. 11 din data de 30.01.2019 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a unor contracte de inchiriere pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al Municipiului Rm. Sarat pe care sunt amplasate constructii provizorii cu alte dest
12 Hotărârea nr. 12 din data de 30.01.2019 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a unor contracte de inchiriere pentru terenuri si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate privata a Municipiului Rm. Sarat
13 Hotărârea nr. 13 din data de 30.01.2019 privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm. Sarat, ce pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
14 Hotărârea nr. 14 din data de 30.01.2019 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Rm. Sarat a unui bun - imobil (strada Dunarii) situat in Municipiul Rm. Sarat, judetul Buzau
15 Hotărârea nr. 15 din data de 30.01.2019 privind incetarea contractului de concesiune nr. 2246/01.06.2006 si aprobarea acordarii unui drept de superficie, asupra suprafetei de teren de 299 mp, strada Dunarii nr.36, catre domnul Bizadea Ovidiu
16 Hotărârea nr. 16 din data de 30.01.2019 privind incetarea contractului de concesiune nr.339 /04.06.2009 si aprobarea acordarii unui drept de superficie, asupra suprafetei de teren de 299 mp strada Dunarii nr.38, catre domnul Bizadea Ovidiu
17 Hotărârea nr. 17 din data de 30.01.2019 privind aprobarea Planului de mobilitate urbana durabila al Municipiului Rm. Sarat-actualizat
18 Hotărârea nr. 18 din data de 30.01.2019 privind aprobarea Strategiei pentru tineret a Municipiului Ramnicu Sarat ca urmare a implementarii proiectului "Ramnicu Sarat, model al dezvoltarii durabile" - "SUS Ramnicul", proiect finantat de Uniunea Europeana
19 Hotărârea nr. 19 din data de 30.01.2019 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm. Sarat si a valorilor tinta ale acestora
20 Hotărârea nr. 20 din data de 30.01.2019 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Rm. Sarat
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 17