HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 1 din data de 30.01.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2019 si al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2019, precum si a listei finale a obiect
2 Hotărârea nr. 2 din data de 30.01.2020 privind validarea Dispozitiei nr.l/10.01.2020 a Primarului Municipiului Rm.Sarat privind acoperirea definitiva la sfarsitul anului 2019, a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare, in suma de 543.940,33 lei
3 Hotărârea nr. 3 din data de 30.01.2020 privind aprobarea modificarii duratei contractului de management nr.4980/ 28.02.2017 incheiat cu managerul Spitalului Municipal Rm.Sarat
4 Hotărârea nr. 4 din data de 30.01.2020 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Mun Rm.Sarat care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului
5 Hotărârea nr. 5 din data de 30.01.2020 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2020-2021
6 Hotărârea nr. 6 din data de 30.01.2020 privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al
7 Hotărârea nr. 7 din data de 30.01.2020 privind actualizarea cu rata inflatiei de 3,8% a nivelului redeventelor/chiriilor, avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2020
8 Hotărârea nr. 8 din data de 30.01.2020 privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru ANL 1 și ANL 2
9 Hotărârea nr. 9 din data de 30.01.2020 privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat
10 Hotărârea nr. 10 din data de 30.01.2020 privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, ce pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
11 Hotărârea nr. 11 din data de 30.01.2020 privind incetarea si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul
12 Hotărârea nr. 12 din data de 30.01.2020 privind atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat
13 Hotărârea nr. 13 din data de 30.01.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de acces la -De 38, De 41 si alte drumuri locale), pentru S.C RCS & RDS S.A, "Construire retea subterana FO lnterurbana pentru fumizare servicii de comunicatii electronice"
14 Hotărârea nr. 14 din data de 30.01.2020 privind aprobarea incheierii Contractului de inchiriere dintre Compania Nationala de Cai Ferate "CFR", cu scopul "amplasare modul din prefabricate pentru transportul public urban (birou autogara)" "Cresterea mobilit
15 Hotărârea nr. 15 din data de 30.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire + închidere balcon cu gol acces din interior, pentru imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, Aleea Antllopei, bloc 14A, ap.2, judetul Buza
16 Hotărârea nr. 16 din data de 30.01.2020 privind aprobarea PUD pentru lucrarea "Construire si inchidere balcon cu acces din exterior prin desfiintare parapet fereastra si desfiintare pereti interiori de compartimentare Aleea Livezilor, bloc 13B, ap.2
17 Hotărârea nr. 17 din data de 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 si alegerea modalitatii de g
18 Hotărârea nr. 18 din data de 30.01.2020 privind punerea la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, tn perioada 2014 - 2020" a terenurilor necesare efectuarii noilor investitii publice
19 Hotărârea nr. 19 din data de 30.01.2020 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp, strada Muresului nr.5, catre doamna Robitu Tanta
20 Hotărârea nr. 20 din data de 30.01.2020 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, asupra suprafetei de teren de 300 mp strada Timisului nr.8, catre domnul Toma Daniel-Marian
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 14