HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 1 din data de 28.01.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 si al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2020, precum si a listei finale a obiect
2 Hotărârea nr. 2 din data de 28.01.2021 privind completarea si modificarea HCL nr.258/ 16.12.2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, urmare a prevederilor Legii nr.296/2020 privind modificarea si completarea Legii nr.227 /2015
3 Hotărârea nr. 3 din data de 28.01.2021 privind actualizarea cu rata inflatiei de 2,6% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata RSarat
4 Hotărârea nr. 4 din data de 28.01.2021 privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri, strada Industriei nr2 (ANL 1), Industriei nr4 ANL2
5 Hotărârea nr. 5 din data de 28.01.2021 privind insusirea acordului de parteneriat in vederea implementarii in comun (lider/partener 1- UAT Municipiul Rm.Sarat, partener 2- Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat) a proiectului "Reabilitare cladire comandam
6 Hotărârea nr. 6 din data de 28.01.2021 prin care se ia act de acordul de parteneriat aferent proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, reg
7 Hotărârea nr. 7 din data de 28.01.2021 privind numirea unei noi Comisii Locale de Ordine Publica la nivelul Municipiului Ramnicu Sarat
8 Hotărârea nr. 8 din data de 28.01.2021 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale ce vor fi furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm. Sarat in anul 2021, in vederea administrarii si finantarii acestora din buget
9 Hotărârea nr. 9 din data de 28.01.2021 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2021-2022
10 Hotărârea nr. 10 din data de 28.01.2021 privind aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS
11 Hotărârea nr. 11 din data de 28.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat ATRAS
12 Hotărârea nr. 12 din data de 28.01.2021 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm. Sarat
13 Hotărârea nr. 13 din data de 28.01.2021 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Rm. Sarat
14 Hotărârea nr. 14 din data de 28.01.2021 privind numirea de noi membri in Consiliul de Administratie la Spitalul Municipal Rm. Sarat
15 Hotărârea nr. 15 din data de 28.01.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
16 Hotărârea nr. 16 din data de 28.01.2021 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Rm.Sarat - forma actualizata si revizuita
17 Hotărârea nr. 17 din data de 28.01.2021 privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului
18 Hotărârea nr. 18 din data de 28.01.2021 privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm. Sarat, strada Toamnei (adiacent blocului 31)
19 Hotărârea nr. 19 din data de 28.01.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unui bun imobil-teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Costieni nr.106, judetul Buzau, avand numarul cadastral 1606
20 Hotărârea nr. 20 din data de 28.01.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unui bun imobil-teren (in indiviziune) in suprafata de 21,84 mp reprezentand cota indiviza pentru ap nr.42 strada Lalelelor, bloc 21
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 14