Harta Râmnicu Sărat

 

 © Schubert & Franzke

CONECT

CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență: http://conect.gov.ro

 

CONECT – platformă gestionată de Secretariatul General al Guvernului este instrumentul prin care ne propunem să încurajăm dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale, participarea publică și voluntariatul.

 Prin această platformă, vom promova activitatea ONG-urilor înscrise și dorim să îmbunătățim instrumentele de voluntariat, astfel încât aportul organizațiilor la dezvoltarea economică și socială a României să fie recunoscut și apreciat.

Ultimele articole publicate

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - ANUNŢURI IMPORTANTE
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Anunț de participare - Municipiul Râmnicu Sărat vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: ”Servicii de pază”
2 Raportul final al procedurii de selecție a proiectelor cu finanţare nerambursabilă, alocate pentru activităţi nonprofit, proiecte domeniul, sport
3 Raportul final al procedurii de selecție a proiectelor cu finanţare nerambursabilă, alocate pentru activităţi nonprofit, proiecte domeniul, cultura, mediu, civic si social
4 Raport intermediar al procedurii de selecție a proiectelor cu finanţare nerambursabilă, pentru activităţi nonprofit de interes general, proiecte domeniul, cultura, mediu, civic si social
5 Raportul intermediar al procedurii de selecție a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit pe anul 2022, aprobat prin H.C.L. nr. 150/30.05.2022-proiecte domeniul, cultura, mediu, civic si social
6 Raport final al procedurii de selecție a planurilor de afaceri in cadrul proiectului « Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Râmnicu Sarat prin reducerea numarului de persoane afalte in risc de saracie si excluziune sociala » Cod SMIS 2014+ :145855
7 Lista candidati eligibili in urma procedurii de evaluare si selectie a planurilor de afaceri in cadrul proiectului POCU /717/5/1/145855 titlul proiectului "Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate
8 Lista candidati eligibili in urma procedurii de evaluare si selectie a planurilor de afaceri in cadrul proiectului POCU/717/5/1/145855 titlul proiectului "Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate
9 Anunț de prelungire - Sesiunea de interviuri pentru sustinerea planului de afacere
10 Raport intermediar al procedurii de selecție a proiectelor cu finanţare nerambursabilă aprobat prin H.C.L. nr. 151/30.05.2022 - proiecte sport
11 Lista candidati eligibili in urma procedurii de evaluare si selectie a planurilor de afaceri in cadrul proiectului POCU/717/5/1/145855, "Dezvoltare locală în cadrul Mun Rm. Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, (etapa 3)
12 Înștiințare - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - arderi ilegale de vegetaţie şi mirişti
13 Rezultatele procedurii la licitaţia publică organizată în data de 28.06.2022 în baza Hotărârii nr. 129 din data de 27.04.2022 organizată în data de 28.06.2022 în baza Hotărârii nr. 129 din data de 27.04.2022 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publ
14 COMUNICAT DE PRESĂ Ref: C.E a aprobat, la solicitarea României, schema de ajutor de stat privind impăduririle din PNRR Bucureşti, 20 iunie 2022
15 Lista candidati eligibili in urma procedurii de evaluare si selectie a planurilor de afaceri in cadrul proiectului POCU /717/5/1/145855 titlul proiectului "Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate
16 PROCEDURA DE EVALUARE ŞI SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI in Proiectul POCU/717 /5/1/145855
17 Anunț referitor la prestarea serviciilor privind realizarea "Lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de Municipiul Rm.Sarat pentru sectoarele cad
18 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general
19 Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod fiscal 2406871, organizează în data de 28.06.2022, ora 10:00 licitație publică pentru vânzarea următoarele imobile
20 Decizie de anulare a procedurii din Anexa nr. 2, Anunţului de participare nr. 27149/27.04.2022 privind atribuirea contractului de prestarea "Serviciilor de pază a bunurilor aparţinând domeniului public/privat al Municipiului Râmnicu Sarat
21 Anunț de participare - Municipiul Râmnicu Sărat vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de pază”
22 Rezultatele Proiectului - Extindere sistem informatic integrat pentru proiectul „Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative în Municipiul Râmnicu Sărat", Cod SMIS 135535/ Cod SIPOCA 781
23 Raportul procedurii simplificată proprie privind "Servicii de Formare Cursuri calificare Nivel 1 (300 participanţi), Cursuri Calificare Nivel 2 (825 participanţi) şi Curs Competente Antreprenoriale (56 participanţi)" în Proiectul POCU/717/5/1/145855
24 Lista de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate închirierii
25 Anunț de participare - Municipiul Râmnicu Sărat vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect ” Servicii de Formare Nivel I (300 participanți), Cursuri Calificare Nivel 2 (825 participanți) și Cursu
26 Anunț de participare - Municipiul Râmnicu Sărat vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de Catering”
27 Anunţ de presă - Lansarea proiectului "Reabilitare clădire comandament fostă unitate militară (corp C12), pentru centrul comunitar integrat Râmnicu Sărat"
28 Proces verbal de afișare a listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, în ordinea de prioritate și a listei de priorități
29 Anunț privind închirierea, prin atribuire directă, a suprafeţei de 61,02 ha păşune (pajişti permanente), suprafată aflată în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat
30 Anunț - În perioada 01 februarie - 17 iulie 2022, în România va avea loc Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor (RPL) 2021. Într-o primă etapă, anunţă în mod public faptul că va încheia contracte de prestări servicii pentru 8 recenzori pentru autorecenza
 
<< Început < Anterior 1 2 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 2

Telefonul Cetăţeanului

 Pentru sesizări şi reclamaţii puteţi folosi:

 Telefonul Cetăţeanului

0238 566 900

 Program de preluare apeluri:

8 - 16 Luni - Joi

8 - 14 Vineri 

Plan inundatii

Plan de apărare

 împotriva inundaţiilor gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. Rm. Sărat

- Vezi Plan -

 

Proiect SIPOCA 35 Guvernare Transparentă