HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2010 copy.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr.1 din 8.01.2010 privind vânzarea echipei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sărat
2 Hotărârea nr. 2 din 28.01.2010 privind reducerea activităţilor care fac obiectul contractului de concesiune nr.4310/03.05.2005 privind concesionarea serviciului public de salubrizare al municipiului Rm.Sărat
3 Hotărârea nr. 3 din 28.01.2010 privind modificarea HCL nr.129/20.07.2006 privind obiectul de activitate al Administraţiei Domeniului Public Rm.Sărat
4 Hotărârea nr. 4 din 28.01.2010 privind aprobarea unui PUZ şi Regulament local de Urbanism pentru terenul în suprafaţă de 574 mp cu destinaţia de construire spaţiu comercial şi birouri S+P+3E situat în intravilanul municipiului Rm.Sărat
5 Hotărârea nr. 5 din 28.01.2010 privind completarea art.2 din HCL nr.262/22.12.2009 privind aprobarea executării proiectului « Modernizare şi extindere iluminat public în municipiul Rm.Sărat » prin ADP Rm.Sărat şi garantarea plăţilor cu bilete la ordin
6 Hotărârea nr. 6 din 28.01.2010 privind numirea domnului Bălan Ion în calitate de membru al Comisiei de Cenzori la SC TUC SA Rm.Sărat
7 Hotărârea nr. 7 din 28.01.2010 privind modificarea HCL nr.226/15.12.2008 privind stabilirea tarifelor de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate de către SC TUC SA în municipiul Rm.Sărat
8 Hotărârea nr. 8 din 28.01.2010 privind modificarea prin act adiţional a unor contracte de concesiune pentru terenurile proprietate publică ale municipiului Rm.Sărat
9 Hotărârea nr. 9 din 28.01.2010 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenţă
10 Hotărârea nr. 10 din 28.01.2010 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al Consiliului local al municipiului Rm.Sărat pe care sunt amplasate construcţii provizorii
11 Hotărârea nr. 11 din 28.01.2010 privind actualizarea nivelului taxelor locale pentru închirierea şi concesionarea terenurilor proprietatea municipiului Rm.Sărat pe anul 2010
12 Hotărârea nr. 12 din 28.01.2010 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.224/29.10.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2010 în municipiul Rm.Sărat
13 Hotărârea nr. 13 din 28.01.2010 privind vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 300 mp proprietate privată a municipiului Rm.Sărat situat în intravilanul municipiului Rm.Sărat, cartier Anghel Saligny, str.Mihai Viteazul nr.31, parcela 334
14 Hotărârea nr. 14 din 28.01.2010 privind stabilirea criteriilor şi punctajelor pentru întocmirea listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale din municipiul Rm.Sărat
15 Hotărârea nr. 15 din 28.01.2010 privind repartizarea unor locuinţe sociale din imobilul situat în Rm.Sărat, str.Horia nr.50
16 Hotărâre nr. 16 din 28.01.2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe durata execuţiei investiţiei a terenului necesar construirii Ansamblului de locuinţe pentru tineri, 196 apartamente, destinate închirierii
17 Hotărâre nr. 17 din 28.01.2010 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
18 Hotărâre nr. 18 din 11.02.2010 privind aprobarea asigurării din bugetul local a costului pentru execuţia utilităţilor aferente construcţiilor propuse a fi realizate cu finanţare de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru obiectivul “Locuinţe
19 Hotărâre nr. 19 din 25.02.2010 privind realizarea de către ADP Rm.Sărat a Programului direcţionat de AJOFM Buzău în perioada 01.03.2010-31.10.2010
20 Hotărâre nr. 20 din 25.02.2010 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenţă
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 11