HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2009 copy.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 1 din 12.01.2009 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului rezultat din execuţia curentă a bugetului local din fondul de rulment propriu al municipiului Rm.Sărat pe anul 2008
2 Hotărârea nr. 2 din 29.01.2009 privind repartizarea unor locuinte sociale din fondul locativ de stat din municipiul Rm.Sarat
3 Hotărârea nr. 3 din 29.01.2009 privind repartizarea spatiului situat in Rm. Sarat str. Toamnei bl.21B -parter cu destinatia de cabinet parlamentar PSD - Partidului Social Democrat
4 Hotărâre nr. 4 din 28.01.2009 privind aprobarea vanzarii spatiului situat in str.Victoriei nr.99-101 in suprafata de 11,04 mp proprietate privata a Consiliului local al municipiului Rm.Sarat cu destinatia de cabinet medical
5 Hotărâre nr. 5 din 29.01.2009 privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local in comisia si in comisia de vanzare a spatiului proprietate privata a Consiliului local al municipiului Rm.Sarat din str.Victoriei nr.99-101, în suprafaţă de 11,04 mp
6 Hotărâre nr. 6 din 29.01.2009 privind modificarea anexei 1- art.268 alin.1 si alin. 5 si a anexei 2 pct.2 – alte taxe speciale din HCL nr.131/30.09.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2009 in municipiul Rm. Sarat
7 Hotărâre nr. 7 din 29.01.2009 privind actualizarea nivelului taxelor locale pentru inchirierea si concesionarea terenurilor proprietatea Consiliului local al municipiului Rm. Sarat
8 Hotărâre nr. 8 din 29.01.2009 privind aprobarea acordării unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea la plata accesoriilor: majorari si penalitaţi de întârziere)
9 Hotărâre nr. 9 din 29.01.2009 privind actualizarea nivelului unor taxe speciale la Administratia Domeniului Public Rm-Sarat pentru serviciile prestate la cimitirul „Eternitatea”
10 Hotărâre nr. 10 din 29.01.2009 privind aprobarea elaborării proiectului pentru închiderea şi urmărirea postînchiderii depozitului (rampa de gunoi) din cartierul Sîrbi aflată în administrarea instituţiei Administraţia Domeniului Public Rm.Sărat
11 Hotărâre nr. 11 din 29.01.2009 privind aprobarea elaborarii Planului Urbanistic Zonal pentru suprafaţa de 199630 mp teren situat in cartierul Bariera Focsani din municipiului Rm. Sarat in vederea amenajarii unui parc pe o suprafata de 80.000 mp
12 Hotărâre nr. 12 din 29.01.2009 privind aprobarea avizelor prealabile de oportunitate pentru terenurile situate in intravilanul si extravilanul municipiului Rm.Sarat in vederea construirii unui spatiu comercial si birouri, locuinta proprietate personala
13 Hotărâre nr. 13 din 29.01.2009 privind modificarea art.1 din HCL nr. 228/15.12.2008 privind aprobarea pretului de facturare al energiei termice furnizata locatarilor blocurilor ANL situate in Rm.Sarat strada Industriei nr.2 si str.Industriei nr.4
14 Hotărâre nr. 14 din 29.01.2009 privind alocarea din bugetul local pe anul 2009 a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă
15 Hotărâre nr. 15 din 29.01.2009 privind modalitatea de vărsare a aportului în valoare de 400.000 lei la capitalul social al S.C COMPANIA DE APĂ S.A BUZĂU
16 Hotărâre nr. 16 din 29.01.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 2200 mp situat în Rm.Sărat, cartier Alecu Bagdat, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, reprezentat de Inspectoratul Şcolar Judeţan Buzău
17 Hotărâre nr. 17 din 29.01.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1600 mp situat în Rm.Sărat, cartier Extindere Slam Rîmnic, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, reprezentat de Inspectoratul Şcolar Judeţan
18 Hotărâre nr. 18 din 29.01.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1600 mp situat în Rm.Sărat, cartier Barasca (strada Porumbeilor intersecţie cu strada Oreavu), Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
19 Hotărâre nr. 19 din 29.01.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 2700 mp situat în Rm.Sărat, cartier Bariera Focşani, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, reprezentat de Inspectoratul Şcolar Judeţan Buzău
20 Hotărâre nr. 20 din 29.01.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 2200 mp situat în Rm.Sărat, cartier Anghel Saligny, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, reprezentat de Inspectoratul Şcolar Judeţan Buzău
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 14