HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 1 din data de 17.01.2022 privind modificarea componentei nominale a Comisiei de validare si de numarare a voturilor a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, pe perioada mandatului acestuia
2 Hotărârea nr. 2 din data de 17.01.2022 privind modificarea componentei Comisiei de specialitate nr. II a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat - Comisia juridica, de disciplina si validare
3 Hotărârea nr. 3 din data de 31.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021 si al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2021, precum si a listei finale a obiect
4 Hotărârea nr. 4 din data de 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii sumei de 1.162.215,98 lei din excedentul bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2021, suma aferenta cererilor de prefinantare proiect
5 Hotărârea nr. 5 din data de 31.01.2022 privind actualizarea cu rata inflatiei de 5,1% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Munic
6 Hotărârea nr. 6 din data de 31.01.2022 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri ce fac parte din domeniul public al Municipiului Rm.Sarat pe care sunt amplasate constructii garaje
7 Hotărârea nr. 7 din data de 31.01.2022 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri ce fac parte din domeniul public al Municipiului Rm.Sarat pe care sunt amplasate constructii provizorii
8 Hotărârea nr. 8 din data de 31.01.2022 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat
9 Hotărârea nr. 9 din data de 31.01.2022 privind aprobarea organizarii evaluarii finale a managementului desfasurat in perioada 2017-2022 la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm.Sarat
10 Hotărârea nr. 10 din data de 31.01.2022 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de evaluare finala la evaluarea finala a managementului desfasurat in perioada 2017-2022 la Biblioteca Municipala "Corneliu Copo
11 Hotărârea nr. 11 din data de 31.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru postul de manager-director la Centrul Cultur
12 Hotărârea nr. 12 din data de 31.01.2022 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de concurs pentru ocuparea postului de manager/tdirector al Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Ramnicu Sarat
13 Hotărârea nr. 13 din data de 31.01.2022 privind organizarea retelei scalare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2022-2023
14 Hotărârea nr. 14 din data de 31.01.2022 privind modificarea pozitiei nr.9 din anexa la HCL nr.204/30.09.2021,in sensul desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local care sa il inlocuiasca pe domnul Manciulea Dan Traian din calitatea de memb in CA Sc6
15 Hotărârea nr. 15 din data de 31.01.2022 privind aprobarea primirii in calitate de membri asociati in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" a Unitatilor Administrativ Teritoriale Comuna Ghergheasa si Comuna Mihailesti, judetul Buzau
16 Hotărârea nr. 16 din data de 31.01.2022 privind constatarea incetarii calitatii de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" a comunei Cilibia, judetul Buzau
17 Hotărârea nr. 17 din data de 31.01.2022 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRA
18 Hotărârea nr. 18 din data de 31.01.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Deviere conducta distributie gaze naturale pe strada Industriei, (teren in suprafata de 6 mp situat in strada Industriei nr.10A
19 Hotărârea nr. 19 din data de 31.1.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Amplasare constructii metalice pe fundatie din beton armat cu functiunea de sala de curs", Liceul Tehnologic Economic "Elina Matei Basarab"
20 Hotărârea nr. 20 din data de 31.01.2022 privind atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 12